Indian Dairy Association  (Rajasthan State Chapter)
C/o Jaipur Dairy, Nr. Gandhi Nagar Rly Station, Jaipur-302015.
Fax: 0141-2711075
E-mail: idarajchapter@yahoo.com

Chairman : Mr. Lalit Kumar Kaushik
Vice-Chairman : Mr. Jeet Ram Dhaka
Secretary : Mr. Rahul Saxena
Treasurer : Mr. Govind Gupta
 
Members :
1. Mr. Hiren RajniKant Parikh
2. Mr. Rakesh Chopra
3. Mr. Karun Chandaliya
4. Mr. Rajeev Jain
5. Mr. Gajendra Singh Chauhan
6. Mr. Rohit Verma
7. Dr. Himmat Singh Rathore